BIAŁORUŚ-ŚLADAMI POLSKOŚCI

Sentymentalna podróż śladami Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Radziwiłłów, Andrzeja Boboli, Romualda Traugutta, Marii Rodziewiczównej.

1 dzień

Wyjazd z Sanoka o godzinie 0:00, Krosna – 1:00, Jasła – 1:30. Przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z przewodnikiem w Grodnie oraz zwiedzanie Starego i Nowego Zamku, cerkwi Gleba i Borysa na Kołoży, Placu Batorego, bazyliki katedralnej św. Franciszka, domu i pomnika Elizy Orzeszkowej oraz cmentarza katolickiego, na którym została pochowana. Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień

Po śniadaniu Przejazd do Bohatyrowicz, w których rozgrywa się akcja powieści Nad Niemnem (mogiła Jana i Cecylii oraz Górka Powstańców z 1863r). Dalej wyjazd do Wasiliszek, rodzinnej miejscowości Czesława Niemena. Kolejny przystanek to Nowogródek, w którym znajduję się dworek A. Mickiewicza oraz jego kopiec i pomnik, góra Zamkowa i ruiny zamku Mendoga z XIII w. oraz fara, w której ochrzczono Mickiewicza. Wyjazd z Nowogródka w kierunku Jeziora Świteź (postój nad jeziorem) oraz Zaosia-miejsca urodzenia A. Mickiewicza. Obiadokolacja, nocleg.

3 dzień

Po śniadaniu przejazd „Szlakiem Radziwiłłów” do Nieświeża, gdzie zachował się zespół pałacowo–parkowy, dawna rezydencja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” i Miru, z zamkiem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Po południu krótka wizyta w stolicy – Mińsku, zwiedzanie kościoła św. Szymona i Heleny, katedry, cerkwi św. Piotra i Pawła, dworu Wańkowiczów, domu – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Wyspy Łez. Spacer po centrum Mińska starówka. Obiadokolacja, nocleg.

4 dzień

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Kosowa Poleskiego, gdzie znajduje się folwark Mereczowszczyzna, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko, Pałac Pusłowskich, kościół św. Trójcy. Kolejny punkt programu to Łohiszyn – miasto było w posiadaniu Radziwiłłów, po nich należało do Druckich-Lubeckich. Fundatorem kościoła rzymskokatolickiego w Łohiszynie był książę Albrecht Stanisław Radziwiłł – kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta piński. Następnie przejazd do Pińska –stolicy Polesia zobaczenie katedry Wniebowzięcia NMP, kolegium jezuickie, związane z osobą św. Andrzeja Boboli, pałac Butrymowiczów i dom Kapuścińskich. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

5 dzień

Po śniadaniu wyjazd do Janowa Poleskiego, gdzie męczeńską śmiercią zginął św. Andrzej Bobola. Wyjazd do m. Bieździeż, gdzie znajduje się Muzeum Lnu. Na trasie postój przy Łuku Struvego –wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Następnie przejazd do Hruszowej – posiadłości Marii Radziwiczównej. Krótki postój przy Dębie „Dewajtis” Wyjazd do Kobrynia, miejscowości, w której mieszkał Romuald Traugutt. Krótki spacer po mieście. Przejazd do Brześcia –zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

6 dzień

Po śniadaniu zwiedzanie Brześcia: m.in. Twierdzy Brzeska, cerkwi św. Mikołaja, cmentarza wojskowego, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyjazd w drogę powrotną do Polski – przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

Cena: ok. 1450 zł - cena skalkulowana dla grupy 40 os. (1400 zł - członkowie PTTK)

Wpisowe – w kwocie 350 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Zapisy:

Świadczenia zawarte w cenie:

 • przejazd autokarem
 • wiza białoruska
 • 5 noclegów w hotelach**/*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
 • 5 obiadokolacji
 • 5 śniadań
 • usługa pilota i lokalnych przewodników
 • ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych) oraz bagaż.

 

Cena nie obejmuje:

 • obowiązkowej płatności u pilota (na bilety wstępu, lokalnych przewodników oraz innych obligatoryjnych opłat) – 35 EURO/os

   

Zapisz się

Galeria

ZAPRASZAM

Zofia Lisik

506 994 747

Materiały do pobrania

POBIERZ PROGRAM WYCIECZKI

POBIERZ WARUNKI UCZESTNICTWA

POBIERZ UMOWĘ

DALEKA BIAŁORUŚ

Zapraszamy na kolejną wyprawę na Białoruś. „Daleka Białoruś” to kontynuacja wyjazdu do tego wspaniałego kraju. Tym razem zwiedzimy jej północno-wschodnie rubieże.

1 dzień – 30/07/2019

Zbiórka uczestników i wyjazd z Sanoka – godz. 0:00, Krosna – godz. 1:00, Jasła – godz. 1:30. Przyjazd do Dyneburga (Łotwa). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

2 dzień – 31/07/2019

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu wyjazd na Białoruś, przekroczenie granicy. Przejazd do Połocka przez: Brasław – Góra Zamkowa z resztkami obwałowań – znakomity punkt widokowy na Pojezierze Brasławskie; Postawy – zabytkowy układ urbanistyczny miasteczka z kamieniczkami z czasów Antoniego Tyzenhauza, pałac Tyzenhausów (obecnie szpital); Narocz – postój przy największym jeziorze II RP; Głębokie – wczesnobarokowy zespół klasztorny karmelitów fundacji Korsaka oraz późnobarokowy kościół parafialny sw. Trójcy; Budsław – gdzie znajduje się ośrodek kultu maryjnego, jednego z najbardziej czczonych przez białoruskich katolików zwany Białoruską Częstochową. Przyjazd do Połocka, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień – 01/08/2019

Po śniadaniu i wykwaterowaniu zwiedzanie Połocka– sobór św. Sofii (XI – XVII), klasztor prawosławny Św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej. Przejazd do Witebska – klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza; Muzeum Marca Chagalla (w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość). Przyjazd do Orszy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja w formie wieczorku zapoznawczego (w programie spotkanie z rycerstwem orszańskim). Nocleg.

 

4 dzień – 02/08/2019

Śniadanie i wykwaterowanie. Krótki spacer po Orszy: kolegium pojezuickie, kościół parafialny. Przejazd do Mińska – stolicy Białorusi. To duże, nowoczesne miasto z pięknym metrem, szerokimi ulicami i blokowiskami na peryferiach. Z dawnego Mińska historia pozostawiła niewiele. W ostatnich latach odnowiono kościół, katedrę oraz starówkę u brzegów Swisłoczy tzw. Troickie Przedmieście. Zwiedzanie Mińska: Stare Miasto, „Czerwony Kościół” Katedra. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień – 03/08/2019

Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Brześcia przez: Nieśwież – niegdyś siedziba rodu Radziwiłłów, z ocalałym do naszych czasów zamkiem, otoczonym pięknym parkiem i jeziorami oraz pierwszym na polskich ziemiach kościołem barokowym, wybudowanym na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie; Kosów Poleski – gdzie zobaczymy kościół pw. św. Trójcy, który powstał na miejscu dawnego kościoła w którym był ochrzczony Tadeusz Kościuszko oraz pałac Pusłowskich i w niewielkiej odległości dawny folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia T. Kościuszki; Różany gdzie zwiedzimy ruiny dawnej rezydencji Sapiehów; Skoki z zespołem pałacowym zbudowany w latach 70. XVIII w. przez Marcelego Niemcewicza, ojca poety Juliana Ursyna Niemcewicza. Przejazd do Brześcia., obiadokolacja, nocleg.

6 dzień – 04/08/2019

Śniadaniu i wykwaterowanie. Zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej, przekroczenie granicy. Przyjazd do Sanoka w godzinach późnowieczornych. 

Cena: 1590 zł - cena skalkulowana dla grupy 40 os. (członkowie PTTK - 1560 zł)

Wpisowe – w kwocie 400 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

 Zapisy:

Świadczenia zawarte w cenie:

 

 • przejazd autokarem klasy LUX
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • 5 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2,3- osobowych z łazienkami 
 • 5 śniadań
 • 5 obiadokolacji 
 • realizacja programu wycieczki
 • usługa pilota
 • usługa polskojęzycznego lokalnego przewodnika
 • ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż) oraz bagaż
 • opłata na TFG
 • sprzęt tour guide (TGS)
 • wiza białoruska.

 

Cena nie obejmuje:

 • obowiązkowej płatności u pilota – 40 EURO/os – na m.in. bilety wstepów. 

   

Zapisz się

Galeria

ZAPRASZAM

Zofia Lisik

506 994 747

Materiały do pobrania

POBIERZ PROGRAM WYCIECZKI

POBIERZ WARUNKI UCZESTNICTWA

POBIERZ UMOWĘ